Size Ulaşalım

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul

 

BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS GÜZ YARIYILI BAŞVURU KOŞULLARI

BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS BAHAR YARIYILI BAŞVURU KOŞULLARI

 

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul

Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne yapılır.

Lisansüstü programlara başvuran adayların Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

  • İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmak gereklidir.
  • Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak
  • Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
  • Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak,
  • Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim - öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
  • Tezli yüksek lisans programlarına ALES puanına ek olarak, lisans başarı düzeyi notu, yabancı dil puanı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu puanların hangi oranda değerlendirileceği Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulu’nun kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.
  • Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlilik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

 

Sosyal Medyada Biz

BİZİ TAKİP EDİN