Size Ulaşalım

Özel Öğrenci İşlemleri

Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre 

Özel Öğrenci Kabulü

 

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitülerde açılmış bulunan derslerden en fazla iki derse, en fazla iki yarıyıl süresince, özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler. Enstitü yönetim kurulları, özel öğrenci kabulü için, program bazında ALES ve yabancı dil gibi koşullar arayabilir. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan Anabilim Dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvurduğu dersi/dersleri açmış bulunan Anabilim Dalı Başkanlığınca değerlendirilir. Özel öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü̈ programa kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtlı bulundukları dersleri bir kez izleyip, başarı notlarını alan özel öğrencilerin, özel öğrencilik statüleri sona erer. Bir dersi yeniden almak, ya da yeni bir ders almak isteyenlerin, o ders için özel öğrenciliğe yeniden başvurmaları ve kabul edilip kayıt yaptırmaları gerekir. Özel öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir bir belge, özel öğrencilik statüsü açıkça belirtilerek verilir. Özel öğrenciler için not ortalaması hesaplanmaz.

Sosyal Medyada Biz

BİZİ TAKİP EDİN