Size Ulaşalım

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03 Ağustos 2018 tarihinde 75850160-104.01.03.01-E60951 yazısına göre 01/08/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Tüm dünyada birçok meslekte olduğu gibi diyetisyenlikte de branşlaşma önem kazanmıştır. Dünyada Bilim uzmanlığını alan diyetisyenler ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) ve EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) tarafından tanımlanan Yönetici diyetisyen, Klinik diyetisyen, Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak üç temel alanda çalışabilmektedir. Uzmanlık eğitimi verilen bu yüksek lisans programlarında kaliteyi sağlamak için oluşturulmuş olan laboratuvar, teknik ve teknolojik olarak donanım çok üst düzeydedir.

Beslenme Diyetetik Bölümü'nde “Beslenme İlkeleri”, “Besin Kimyası ve Kimya”, “Mikrobiyoloji”, “Biyokimya” ve “Antropometri ve Beslenme Eğitimi Ünitesi” ve tüm üniversitemizin öğrencilerini kullanabileceği multidisipliner laboratuvarlar bulunmaktadır.

KAZANILAN DERECE

Beslenme ve Diyetetik Alanında Yüksek Lisans Derecesi

PROGRAMIN AMACI

Artan dünya nüfusu ve kentleşme besin kullanımını yarayışlığı ve beslenmeyi iyileştirme yaklaşımlarını kritik kavramlar haline taşımıştır. Böylece “daha fazla insan, daha fazla besin” daha fazla hizmet, daha fazla iş fırsatları”  gibi olgular gündeme gelmiştir. Dünyanın 2025 yılında 7.8 milyarlık bir topluluk haline geleceği ihtimaline göre gerek yoğunluk gerekse talep boyutları doğrultusunda bu gereksinimlerin giderilip giderilemeyeceği olgusu ve endişesi artan bir önem kazanmaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların beslenme durumunu iyileştirme ve besin kaynaklarının nitel ve nicel olarak iyileştirilmesi yönünde kayda değer sonuçlar sağlamaya özen gösterilmiştir.

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin hazırladığı pek çok hastalık hem maddi hem manevi hem de sosyal hayatta çeşitli olumsuzluklara yol açabilmekte yaşam süresi ve kalitesini etkilemektedir. Ulusal sağlık politikasının ana hedefi de sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır.

Bu nedenle Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirerek uygulanması, ülkenin besin ve beslenme tanınması ve uyum aktivitelerinin uygulanması besin analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının belirlenmesi, çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kurum, kuruluşlar, otel, catering, yemek fabrikası vb. işletmelerde yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi programın amaçlarını oluşturmaktadır.

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip alanları spesifikleşen Yüksek Lisanslı UZMAN DİYETİSYEN yetiştirmek EĞİTİM-ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK hizmetlerini sunmak programın en önemli avantajıdır.

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olan tüm diyetisyenler programa başvuru yaptırabilirler. İlgili Anabilim Dalı tarafından yapılan Yazılı ve Sözlü Sınavı başaran öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde istenilen şartları yerine getiren öğrenciler kabul edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI VE KURALLARI

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. 

BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİ

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Nevin Şanlıer 

Sosyal Medyada Biz

BİZİ TAKİP EDİN